Berna GENÇ

Arş.Gör. Berna GENÇ
2331000-

 

EĞİTİM GEÇMİŞİ

 

Üniversite

Bölüm

Yıl

Lisans

Ege Üniversitesi

BİYOMÜHENDİSLİK

2010

Yüksek Lisans

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

Biyoteknoloji

2013

Doktora

Atatürk Üniversitesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

-

YAPTIĞI TEZLER

 

Tez Adı

Yıl

Yüksek Lisans

Utilization of Orange Peel Extract for Fungal Enzyme Production (ENGLISH)

2013

Doktora

-

-

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

Görev Yeri

Görevi

Yıl

Gümüşhane Üniversitesi

Araştırma Görevlisi

2012-

MESLEKİ DENEYİM

Görev Yeri

Görevi

 

Yıl

Gümüşhane Üniversitesi

Araştırma Görevlisi

 

2012-

UZMANLIK VE ARAŞTIRMA ALANLARI

Mikrobiyoloji

Mikrobiyal Taksonomi

Mikrobiyal ve Fungal Fermantasyon Teknikleri

Endüstriyel/ Mikrobiyal Enzim Üretimi

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMINDAKİ MAKALELERİ

Genc B., Baltaci M.O., Nadaroglu H.,  Adiguzel A. 2015. Purification and chracterization of an extracellular Cellulase from Anoxybacillus gonensis O9 isolated from geothermal area in Turkey, Journal of Environmental Biology, 36 (6):1319-1324

Baltaci M.O., Genc B.,  Aslan S., Adiguzel G., Adiguzel A. 2016.Isolation,characterization of thermophilic bacteria from geothermal areas in Turkey and preliminary research on biotechnological enzyme potential, Journal of Geomicrobiology, in press

SCI-SCIE-AHCI KAPSAMI DIŞINDAKİ MAKALELERİ

Genc B., Obezitede Leptin, Ghrelin ve Aşı Uygulaması, 2006. Hücre Dergisi (3), 62

ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

Genc B.,  Baltaci M.O., Nadaroglu H., Adiguzel A., 'A Novel Cellulase From Anoxybacillus gonensis A4 Isolated From Geothermal Area in Turkey', III. International Congress of the Molecular Biology Association, 10-12 September 2014, Izmir (pp)

 Baltaci M.O., Genc B.,  Adiguzel G., Arslan S., Sari B., Tarakcioglu S., Adiguzel A., 'Isolation and Identification of Thermophilic Bacteria from Different Geothermal Areas in Turkey', III. International Congress of the Molecular Biology Association, 10-12 September 2014, Izmir (pp).

 Yildirim V., Genc B., Sisecioglu M., Adiguzel A.' Purification, Characterization and Biotechnological Applicability of Alkaline Protease by Aeribacillus pallidus C10' International Eurasia Pharmacy Congress, 3-7 September 2015, Erzincan (pp)

ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALELERİ

 

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANS-KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

 

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Etkinlik Adı

Görevi

Yıl

 

 SERTİFİKALAR

'LightCycler 480 Sistemi Eğitimi' Roche Molecular Diagnostics, 15-16.01.2013.

'V. Uluslararası Biyomühendislik Kongresi', E.Ü. Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü,16-19.06.2010.

4. 'MİNİ MBA Eğitimi', Hayatı Doldur Gençlik Kulübü& Eğitişim Kariyer Enstitüsü, 26-27.12.2009.

 Kök Hücre Sempozyumu', E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) & E.Ü. Bilim Teknoloji Topluluğu (EBİLTET), 16.03.2009.

 IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi', E.Ü. Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü & TMMOB Kimya Mühendisler Odası, 15-18.10.2008

 TS 13001 HACCP Eğitim Semineri', E.Ü. Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) & E.Ü. Bilim Teknoloji Topluluğu (EBİLTET), 01.04.2006

BİLİMSEL RAPORLAR

 

YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIKLARI

 

YAZDIĞI KİTAPLAR VEYA KİTAP BÖLÜMLERİ

Kitap Adı (Yazarı Olduğu Bölüm)

ISBN

Yıl

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Proje Adı

Görevi

Destekleyen Kuruluş

Yıl

Aspergillus sojaemutantı kullanarak portakal endüstrisi atıklarından sıvı kültürde poligalakturonaz üretiminin optimizasyonu

 Araştırmacı

 BAP, İYTE

 06.05.2011/05.12.2012 

Karadut (Morus Nigra) Etanolik Ekstraktının Kolon Kanser Hücre Serilerinde hTERT Ekspresyonu Üzerine Etkisi

 Araştırmacı

 BAP, GÜ

 02.01.2013/02.01.2014

Beyaz peynir örneklerinden laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu,

Araştırmacı

BAP, AÜ

15.06.2015/15.07.2017

Lactobacillus plantarumM24 Bakterisinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu

Araştırmacı

BAP, AÜ

15.06.2015/15.12.2016

Türkiye’nin Farklı Jeotermal Alanlarından Termofilik Bakterilerin İzolasyonu, Moleküler Karakterizasyonu ve Bu Bakterilerde Endüstriyel Önemi Olan Enzimlerin Varlığının Belirlenmesi

Araştırmacı

BAP, AÜ

15.06.2015/15.07.2017

Sucuktan Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Ksilanaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu,

Araştırmacı

BAP, AÜ

15.06.2015/15.06.2017

VERDİĞİ SEMİNERLER

 'Portakal Kabuğu Ekstraktının Fungal Enzim Üretiminde Kullanılması', Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 18.06.2014

 'Termofilik Kaynaklardan Endüstriyel Enzimlerin Öneminin Anlaşılması', Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 08.04.2015

HAKEMLİKLER

 

KURULUŞ ÜYELİKLERİ

 

                 

 


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: biyomuh@gumushane.edu.tr Telefon: 04562337425-6-1279 Faks: 04562337427