Projeler

 

Yrd. Doç. Dr. Kağan KILINÇ

 

 

 

 

 

 

Devam Eden Projeler

1. Geleneksel Tedavide Kullanılan Gümüşhane Bölgesi Bazı Üzümsülerin (Morus nigra L., Morus rubra L., Rosa canina L.)  Antikanser, Antioksidan, Antigenotoksik ve Yara İyileştirici Etkilerinin İncelenmesi TAGEM (Yürütücü)

2. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Alt Yapı Projesi . Kalkınma Bakanlığı DPT (Proje Koordinatörü)

3- Genetik ve Biyomühendislik Araştırma Laboratuvarları Ortak  Uygulama Alanlarının  Oluşturulması (Yürütücü) GÜBAP

4- Gümüşhane' de Yetişen Alıç (Crataegus sp.) Meyvelerinin Antioksidan/Oksidan Dengeye Etkileri GÜBAP (Araştırmacı)

5-Karadut (Morus Nigra) Etanolik Ekstraktının Kolon Kanser Hücre Serilerinde hTERT Ekspresyonu Üzerine Etkisi

 

 

 

Yrd. Doç. İbrahim TURAN

Devam Eden Araştırmaları

Geleneksel Tedavide Kullanılan Gümüşhane Bölgesi Bazı Üzümsülerin (Morus nigra L., Morus rubra L., Rosa canina L.)  Antikanser, Antioksidan, Antigenotoksik ve Yara İyileştirici Etkilerinin İncelenmesi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Araştırma Geliştirme Proje Destekleri

İki Oksim Ligandının Metal Komplekslerinin DNA Bağlanma Özellikleri, DNA Kesim Aktiviteleri, Antioksidan Kapasiteleri ve Sitotoksik Etkilerinin In Vitro İncelenmesi

TÜBİTAK

Karadut (Morus Nigra) Etanolik Ekstraktının Kolon Kanser Hücre Serilerinde hTERT Ekspresyonu Üzerine Etkisi

GÜ, BAP

Rosa pimpinellifolia meyve ekstrelerinin antosiyanin, C vitamini içeriklerinin ve antioksidan kapasitelerinin belirlenerek bazı hücre serilerinde antigenotoksik, antiproliferatif ve hücre antioksidan savunma sistemine etkilerinin araştırılması.

KTÜ, BAP

Primula vulgaris (çuha çiçeği) ekstraktlarının HPLC ile Karakterizasyonu, biyolojik aktivitesinin incelenmesi ve fibroblast hücre serilerinde H2O2 ile uyarılmış DNA hasarı üzerine etkisinin comet assay yöntemi ile araştırılması.

KTÜ, BAP

 

Yrd. Doç. Seda NEMLİ

Devam Eden Araştırmaları

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında tescil edilmiş bazı tarla bitkileri çeşitlerinin DNA parmak izlerinin çıkarılması ve bunların kataloğunun oluşturulması, TAGEM

 

Yrd. Doç. Oğuz Yunus Sarıbıyık

Devam Eden Araştırmaları

İkili ve üçlü metallere sahip nano boyut ve şekilli katalizörlerin sentezi ve karbon monoksitin yükseltgenmesinde katalitik aktivitelerinin incelenmesi

 

Arş. Gör. Azer ÖZAD DÜZGÜN

Devam Eden Araştırmaları

blaVIM-38’in Karakterizasyonu ve Bazı korunmuş Amino Asitlerinin Mutasyonel Analizi


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: biyomuh@gumushane.edu.tr Telefon: 04562337425-6-1279 Faks: 04562337427