Temel Bilgi Tek. Kul. Bütünleme Sınavı 24.01.2019 Perşembe Günü 14:00-16:00 saatleri arasında, 

Endüstriyel Enzim ve Akt. Ölç. Metodları Bütünleme Sınavı da 22.01.2019 Salı Günü 14:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır...!