Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Doç Dr. İbrahim TURAN 11-14 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Katılımlı 7. Multidisipliner Kanser Araştırma & 1. Temel Onkoloji Kongresi’nde Sözlü ve poster sunumları ile bölümümüz adına katılım sağladı.

                11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir’ de Moleküler Kanser Araştırma Derneği ve Temel Onkoloji Derneği’ nin birlikte düzenledikleri Uluslararası Katılımlı 7. Multidisipliner Kanser Araştırma & 1. Temel Onkoloji Kongresi’ne katılan Doç. Dr. İbrahim TURAN KTÜ Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile ortak gerçekleştirdikleri “Rdododendron luteum Yaprak Ekstraktlarının Sitotoksik Özellikleri Antioksidan ve Metabolik Enzim Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” isimli Gümüşhane Üniversitesi BAP destekli çalışmalarını Sözlü Bildiri olarak yine aynı ekip ile yaptıkları “Primula vulgaris Ekstraktının Antioksidan Aktivitesinin ve Çeşitli Kanser Hücreleri Üzerindeki in vitro Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi” isimli çalışmalarını ise Poster Bildiri olarak ülkemizde temel kanser araştırmaları yapan bilim insanlarına sundu.

                Genetik ve Biyomühendislik Bölümü olarak Öğretim üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.