Kuruluş

Biyolojik olayları ve mekanizmalarını mühendisliğin temel bilimleri  eşliğinde inceleyerek sonuçları mühendislik alanıyla bütünleştirmeye ve yeni teknolojiler üretmeye çalışan bir bilim dalıdır. Mezunlar “Genetik ve Biyomühendis”  ünvanı alır.

Eğitim süresi 4 yıldır ve MF-3 puan türüne göre öğrenci almaktadır.

Genel Bilgiler

Genetik ve Biyomühendislik, Fizyoloji, Biyokimya, Anatomi,  Mikrobiyoloji, Genel Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik ve Termodinamik gibi temel bilimlerin yanında Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyomedikal Teknoloji,  Moleküler Genetik, Nörobiyoloji, Doku Mühendisliği, Biyoinformatik, Farmakoloji  gibi daha özgül ve son derece farklı disiplinleri içeren multidisipliner  geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Genetik ve Biyomühendislik zor bir bölümdür. Biyomühendisler,  doğadaki analitik gözlemleri sonunda biyolojik sistemlerin ve süreçlerin yapay yollardan eldesi, bu verilerin biyomedikal, biyoteknoloji, genetik gibi ilişkili olduğu  alanlara aktarılması için uğraşırlar. Fizik ve Matematik, mühendislik bilimlerin vazgeçilmez disiplinleri olmakla beraber evrenin yatışmaz ve sürekli deviniminin anlaşılmasında Fiziği ve evrenin konuşma dili olarak Matematiği kullanırız. Bu nedenle bu mesleği seçecek adayların iyi bir gözlem, analitik düşünce, bilimsel merak yeteneklerine sahip olma gerekliliği yanında sadece Biyolojik Bilimlere değil Fizik, Kimya ve Matematik gibi temel bilimlere de ilgi duymaları gerekmektedir.  Bununla beraber  Bölümümüz eğitim müfredatında  Temel Tıp Bilimleri içinde bulunan klinik yaklaşımlar da dikkate alınmıştır.

Çok disiplinli bir alan olan Genetik ve Biyomühendislik, bu nedenle zengin bir laboratuvar donanımı gerektirmektedir. Bölümümüz 2013 yılı itibarı ile I. Ve II. Öğretim olarak öğrenci almıştır.  Öğrencilerimizin ferdi çalışmalar yanında takım çalışmaları yapmaları ve burada liderlik, ekip uyumu, yönlendime gibi özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yarışmalar ve projeler üretmeleri şiddetle desteklenmektedir. 56 ve 80 kişilik sınıflarda eğitim verecek olan bölümümüz aynı zamanda teknik resim, bilgisayar sınıfları ve  multidisipliner öğrenci laboratuvarları içermektedir.  Bölümümüzde  doğa ve yaşam bilimleri uygulamaları çerçevesinde gözleme yönelik geziler, Merkezi Araştırma Laboratuvarında deney ve tecrübelerini geliştirme imkanlarına sahip olan öğrencilerimiz, aynı zamanda üniversitemizin spor kompleksleri, yüzme havuzu, kütüphane, öğrenci kulüpleri, sinema gibi diğer sosyal imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

 

Öğrencilerimizin özgüvenlerini kazanmaları, yeteneklerini keşfetmeleri ve göstermeleri için çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların yararlı mı zararlı mı olduğuna yönelik münazara yarışmasından bir görüntü.

 

 

 

 

Biyomühendislik laboratuar uygulamalarında takım liderlerinin önderliğinde kıran kırana bir proje yarışmasında protez üreten öğrencilerimiz. Hem öğetici, hem eğlenceli.

Kent Ormanı’nda teknik gezi kapsamında biyolojik çeşitliliğin ve doğanın sırlarının keşfi. Öğrenciler bölüm öğretim üylerinin TÜBİTAK dahil çeşitli projelerinde görev almaktadırlar.

 

 

Yedi öğretim üyesi, dört araştırma görevlisi, aramıza ÖYP kapsamında katılmalarını beklediğimiz 4 öğretim elemanı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bölümümüz adına lisansüstü öğrenimlerine devam eden 3 MEB bursiyerimizle dinamik ve yenilikleri takip eden bir bölümüz.

 

 

Amacımız:  İyi bir analitik ve gözlem yeteneğine sahip, genelde temel ve uygulamalı bilimlerin özelde daha spesifik disiplinlerin esaslarını ve uygulamalarını öğrenmiş ve bu esasları kullanarak disiplinler arasında koordinasyon ve sentez yapabilen,  proje üretebilen ve bu sayede mesleklerinde ve bilim dünyasındaki gelişmelere kolaylıkla uyum sağlayabilen, ahlaklı, dürüst ve çalışkan bireyler yetiştirmektir.

Çalışma Alanları: Ülkemizde geleceğin mesleklerinden biri olarak gösterilen Genetik ve Biyomühendislik başta tıp (Doku-organ Mühendisliği, Kök Hücre, Anti-Kanser, Anti-Aging, Klonlama çalışmaları, Moleküler Biyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Adli Tıp,  Biyoproses çalışmaları v.b.), Eczacılık (ilaç dizaynı, farmakogenetik, aşı, immünogenetik çlışmaları v.b.) Biyomedikal teknoloji (cihaz, alet, biyolojik kit geliştirilmesi, modifikasyonu, bakım-onarımı ve pazarlanması çalışmaları) gibi sağlık sektörü olmak üzere, tarım-ziraat (tıbbi-aromatik bitkiler, bitkilerin farklı koşullarda yetiştirilmesi, bitkilerden farklı ürün eldesi, iklimlendirme çalışmaları, v.b.), Biyoteknoloji (savunma, gıda, biyomalzeme geliştirilmesi, nanobiyoteknoloji, biyoyakıtlar, GDO v.b.) gibi son derece geniş multidisipliner alanlarda akademik olarak ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma kuruluşları gibi kamu ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Bununla beraber belki de en önemlisi, ekonomik anlamda ülkemize büyük destek sağlayacak buluşlar, patentler veya muadil ticari ürün oluşturma potansiyeli taşıması ile mezunların kendi işini kurma imkanı bulunmaktadır.