Misyon (Özgörev)

Çok yönlü görevleri olarak; Güçlü bir eğitim programı ile güncel teknolojiyi izleyebilen, mesleğinin uygulamalarında etkin olarak yer alabilen, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, yaratıcı, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip, çağdaş Genetik ve Biyomühendislerini yetiştirmek; evrensel normlarda temel ve uygulamalı kaliteli bilimsel araştırmalar yürüterek, ülkenin teknolojik hedeflerine ulaşmasında ve kalkınmasına öncülük eden, yaptığı araştırmalar  ile ulusal ve uluslar arası bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

 

Vizyon (Özgörü)

Lisans ve Lisansüstü düzeyde verdiği eğitimle ve akademik personelimizin araştırmacı kimliği ile ;

Genetik ve Biyomühendisliğin multisipliner özelliği içinde başta yaşam bilimleri olmak üzere ilişkili olduğu tüm alanları kapsayacak şekilde  meydana gelen dinamik değişiklikleri takip ederek  mühendislik kavramları ve hesaplamalı inovasyonun güçlü bir kombinasyonunu kurmak, elde edilen sonuçları yenilikçi ve girişimci yaklaşımlarla eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında uygulamaktır.