BAŞKAN: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AKAR

ÜYE: Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yunus SARIBIYIK
ÜYE: Dr. Öğr. Üyesi Şeref AKAY
ÜYE: Arş. Gör. Berna GENÇ