Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Danışman Listesi

       Doç. Dr. İbrahim TURAN  

       Dr. Öğr. Üyesi Kağan KILINÇ

       Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Yunus SARIBIYIK

       Dr. Öğr. Üyesi Tuba ACET

       Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AKAR

       Dr. Öğr. Üyesi Azer ÖZAD DÜZGÜN

       Dr. Arş. Gör. Şeref AKAY

       Öğr. Üyesi Uğur KARDİL

 Öğretim Üyelerimizin çalışma alanları ile ilgili daha fazla bilgiye http://biyomuhendislik.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/personel/akademik-personel/ linkinden ulaşabilirsiniz.