AMAÇ VE KAPSAM

(1) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nde öğrenim süresi boyunca toplam staj süresi 40 iş günüdür. Öğrenciler, her biri en az 20 iş günü süreli, laboratuvar ve endüstri olmak üzere farklı kurum/kuruluşta, toplamda 40 iş gününden az olmamak üzere staj yapmakla yükümlüdür. 15 gün veya altında stajı kabul edilmeyen öğrenciler, eksik günlerini tamamlamak için en az 15 işgünü staj yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu stajlar, laboratuvar ve endüstri stajları olup en az 4 yarıyıl ders aldıktan sonra yapılır.
a) Laboratuvar stajında öğrencilerden, bilimsel araştırmalarda kullanılan cihazların tanınması, çalışma yöntemlerinin öğrenilmesi, planlanmış bir çalışmanın safhaları ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olunması, laboratuvar teknolojilerini ve gelişimlerini yerinde gözlemleme, uygulamalara katılım, problemleri belirleme/tespit etme ve çözümleme süreçlerine bizzat katılarak öğrenmeleri istenir. Bunların yanında çevre, etik, sağlık, güvenlik ve kalite bilinciyle
birlikte kişisel çalışabilme becerisinin, iş ortamında sosyal ilişkileri kurabilme tecrübesinin edinilmesi de beklenir.
Araştırma laboratuvarı olan üniversite bölümlerinde laboratuvar stajı yapılabilir. Üniversite hastanelerinin ise araştırma laboratuvarlarında staj yapılabilmekle beraber rutin analiz yapan laboratuvarlarda (tıbbi genetik laboratuvarları hariç) staj yapılmaz.
b) Endüstri stajında öğrencilerden, günümüzün üretim ve yönetim proseslerini yeni bilişim teknolojileriyle birlikte endüstriyel ortamda gözlemleyerek çalışmalara bizatihi katılmaları istenir. Mühendislik problemlerinin belirlenmesi, tanımlanması ve çözümlenmesinin amaçlandığı endüstri stajında çevre, etik, sağlık, güvenlik ve kalite bilinciyle birlikte kişisel çalışabilme becerisinin, iş ortamında sosyal ilişkileri kurabilme tecrübesinin de edinilmesi beklenir.
Otel, pastane, restoran ve yemekhaneler gibi hizmet sektörlerinde bu staj yapılamaz. Staj süresince tesisin aktif olarak üretim yapıyor olması gerekmektedir.
(2) Öğrenci haftada en fazla altı gün çalışabilir. Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılamaz. Ancak, özel kurum ya da kuruluşlarda, resmi tatil dışındaki Cumartesi günlerinde de staj yapılabilir.
(3) Stajlar yaz döneminde ve/veya ara dönemde (Akademik takvimdeki ders ve sınav dönemleri dışında kalan sürelerde) yapılabilir. Derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış durumdaki öğrencilere bu kural uygulanmaz.

Staj Dosyasının Hazırlanması
(1) Staj dosyası bölüm sayfasından çıktı alınmalı ve spiral yaptırılmalıdır.
(2) Yapılan staj için hazırlanan staj dosyasının yazım dili Türkçedir.
(3) Staj dosyasında yer alan yetkili/kurum imza ve mühürleri eksiksiz olmalıdır.
(4) Staj Sicil Fişi, Staj Raporu ve Staj Puantaj Cetveli staj yaptığı kuruluştaki yetkili kişiler tarafından öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumlarına ilişkin bilgileri içerecek şekilde eksiksiz doldurulmalıdır ve imzalanarak mühürletilmelidir.
(5) Staj Sicil Fişi eksik doldurulmuş ya da üniversiteye ulaşmamış öğrencilerin stajları kabul edilmez. Adı geçen fişin postadaki kayıplarından ve gecikmesinden Bölüm Staj Komisyonu hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(6) Her bir staj için ayrı bir staj dosyası hazırlanmalıdır. Daha önceden eksik yapılan veya kısmen yapılan stajlar için de ayrı bir staj dosyası hazırlanmalıdır.

ÖĞRENCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Staj yerini bulma sorumluluğu tamamen öğrenciye ait olup staj komisyonu tarafından belirtilen kriterlere uygun yerlerde (staj yapmak istediğiniz işyerinin uygunluğunu ilan edilen ‘örnek staj yerleri’ nden kontrol edebilirsiniz) staj yapabilmektedirler. Staj başvuru formu yaz dönemi staj yapacaklar için Mayıs ayı içerisinde teslim edilmelidir.Ayrıca stajlar yaz okulu günlerinin dışında yapılmalıdır. Staj eğitici personelinin 20 iş günü için her bir sayfada imzası-kaşesi-mührü eksiksiz olmalıdır. Diğer sayfalar imza yerine sadece paraflanabilir.

Staj raporları özenli bir şekilde ve verilen web sayfasındaki örnek staj raporuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Referans mektubu isteyen kurumlar için siteye konulacak örnek referans mektubu, bölüm başkanına imzalatılıp, ilgili kuruma verilecektir. Stajdan kalan öğrenciler yaz tatili yetiyorsa, iş günleri dahilinde iki stajını aynı dönem art arda yapabilirler fakat laboratuvar ve üretim stajlarının aynı anda yapılması kesinlikle yasaktır. Stajı başarısız sayılan öğrenciler yaptıkları staj gününe bakılmaksızın minimum 15 gün staj yapmak zorundadırlar.

Staj yapacak olan öğrencilerimiz Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği staj yaptıkları süre boyunca sigortalı olacaklardır. Bu işlem için daha önceden SGK numarası olan öğrencilerin tekrar numara almalarına gerek yoktur. Mevcut numara üzerinden sigortaları devam edecektir. Öğrencilerin staj başvuru formu, nüfus cüzdan fotokopisi (arkalı-önlü) ve SGK beyanı (öğrencinin kendisi ve ailesinin sigorta durumunu gösteren belge) ile birlikte dekanlık yazı işlerine giderek sigorta başlangıcını yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, işyerleri tarafından stajları başlatılamayacaktır. Hiç bir şekilde belgeler faksla gönderilmeyeceği gibi bu belgeyi almayan öğrencilere de sonradan faks gönderilmeyecektir. Bu belgeler yaz dönemi staj yapacaklar için Mayıs ayı içerisinde teslim edilecektir. Ayrıca tüm belgelerin mavi renkli kalem ile doldurulması gerektiği unutulmamalıdır.

Staj Komisyonu

 

 

Genetik ve Biyomühendislik Staj Usul ve Esasları - PDF