AMAÇ VE KAPSAM

Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri, 4 yıllık lisans eğitimleri süresinde laboratuvar ve üretim olmak üzere iki farklı alanda staj yapmak zorundadırlar. Laboratuvar ve üretim stajlarının her biri 20 iş günü olup resmi tatiller iş günü olarak sayılmayacaktır.

Bu stajların amacı, Gümüşhane Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencilerinin kazanmış oldukları teorik altyapıyı, yapacakları stajlarda kazanacakları pratik bilgilerle birleştirip mesleki deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Laboratuvar stajının 2. sınıfın yaz döneminde devlet kurumlarında, üretim stajının ise 3. sınıfın yaz döneminde ve özel kuruluşlarda yapılması gerekmektedir. Üretim stajında bir proses olmak zorunda olup stajda paketleme, ambalaj üretimi, servis ve laboratuvar analizleri gibi yapılacak işler üretim stajı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

STAJ PROGRAMI

Staja başlamadan önce gerekli bütün belgeler istendiği gibi hazırlanmalı ve ilgili imzalar eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Öğrenci, staj süresince çalıştığı işyerinin tüzük, yönetmelik ve usullerine uymak zorundadır. Öğrenci staj boyunca yaptığı çalışmalar hakkında günlük notlar alarak daha sonra bu notları staj raporunu yazarken kullanmalıdır. Staj raporu en geç stajın yapıldığı dönemi izleyen öğretim yarıyılı başladıktan sonra, 10 iş günü içinde staj komisyonuna teslim edilmelidir. Staj raporu teslim edildikten bir ay sonra raporları eksiksiz olan öğrenciler belirlenecek tarihlerde sınava alınarak başarılı olup olmadıkları ilan edilecektir.

ÖĞRENCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Staj yerini bulma sorumluluğu tamamen öğrenciye ait olup staj komisyonu tarafından belirtilen kriterlere uygun yerlerde (staj yapmak istediğiniz işyerinin uygunluğunu ilan edilen ‘örnek staj yerleri’ nden kontrol edebilirsiniz) staj yapabilmektedirler. Staj başvuru formu yaz dönemi staj yapacaklar için Mayıs ayı içerisinde teslim edilmelidir.Ayrıca stajlar yaz okulu günlerinin dışında yapılmalıdır. Staj eğitici personelinin 20 iş günü için her bir sayfada imzası-kaşesi-mührü eksiksiz olmalıdır. Diğer sayfalar imza yerine sadece paraflanabilir.

Staj raporları özenli bir şekilde ve verilen web sayfasındaki örnek staj raporuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Referans mektubu isteyen kurumlar için siteye konulacak örnek referans mektubu, bölüm başkanına imzalatılıp, ilgili kuruma verilecektir. Stajdan kalan öğrenciler yaz tatili yetiyorsa, iş günleri dahilinde iki stajını aynı dönem art arda yapabilirler fakat laboratuvar ve üretim stajlarının aynı anda yapılması kesinlikle yasaktır. Stajı başarısız sayılan öğrenciler yaptıkları staj gününe bakılmaksızın minimum 15 gün staj yapmak zorundadırlar.

Staj yapacak olan öğrencilerimiz Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği staj yaptıkları süre boyunca sigortalı olacaklardır. Bu işlem için daha önceden SGK numarası olan öğrencilerin tekrar numara almalarına gerek yoktur. Mevcut numara üzerinden sigortaları devam edecektir. Öğrencilerin staj başvuru formu, nüfus cüzdan fotokopisi (arkalı-önlü) ve SGK beyanı (öğrencinin kendisi ve ailesinin sigorta durumunu gösteren belge) ile birlikte dekanlık yazı işlerine giderek sigorta başlangıcını yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, işyerleri tarafından stajları başlatılamayacaktır. Hiç bir şekilde belgeler faksla gönderilmeyeceği gibi bu belgeyi almayan öğrencilere de sonradan faks gönderilmeyecektir. Bu belgeler yaz dönemi staj yapacaklar için Mayıs ayı içerisinde teslim edilecektir. Ayrıca tüm belgelerin mavi renkli kalem ile doldurulması gerektiği unutulmamalıdır.

Staj Komisyonu